Vil du gerne optage lån som ingeniør? Der kan være mange grunde til at du overvejer mulighederne online, men det er i hvert fald vanskeligt at få bevilget et forbrugslån i banken. Selvom ingeniører generelt har en høj månedlig indtægt, kan der altid opstå uforudsete regninger, et behov for ændringer i hjemmet eller lignende ting.

På nettet har du både gode muligheder for at finde et billigt lån, samtidig med at det ikke behøver tage mere end 1-2 dage. Du kan hurtigt ansøge og hurtigt få afklaret dine muligheder, samt hvilken ÅOP og vilkår du får tilbudt. Se hvilke online udbydere vi anbefaler dig.

Top 3 lån til ingeniører

Vi har lavet en top 3 over lån til ingeniører, med udgangspunkt i din forventede indtægt og nuværende arbejdssituation. For både din indkomst, alder og arbejdssituation har en indflydelse på hvem du kan ansøge hos. En udbyder som Bank Norwegian kræver fx. at du har fast arbejde, hvilket hurtigt udelukker danskere på dagpenge og kontanthjælp.

Hos følgende udbyder bør du nemt opfylde kravene til ansøgere og samtidig tilbydes der renter fra 5 %. Det er billigt og du kan derfor med fordel ansøge hos disse, selv hvis du også er i gang med at indhente tilbud fra banken.

  • Bank Norwegian: 5.000 – 400.000 kr.
  • Santander Consumer Bank: 10.000 – 350.000 kr.
  • Nordiclån: 10.000 – 50.000 kr.

Bygnings, civil -eller maskiningeniør?

– Det er indkomsten der gør en forskel

Der findes mange former for ingeniører, men det gør ikke den stor forskel præcis hvad du arbejder med. I bund og grund har det derfor ikke nogen forskel om du er bygningsingeniør, civilingeniør, maskiningeniør, softwareingeniør eller noget helt femte. Det er kun hvis din indkomst er markant højere eller normalt end gennemsnittet, at det kan påvirke dine chancer.

Der er nemlig flere udbydere som har faste indkomstkrav, men da de højeste ligger på 240.000 og 250.000 kroner årligt, bør det ikke være et problem for dig. Vi har listet de forskellige gennemsnitslønninger for de forskellige jobtyper, hvor alle vil tjene tilstrækkeligt til at opfylde kravene til din årsindkomst:

  • Bygningsingeniør: 35.938 DKK
  • Civilingeniør: 39.342 DKK
  • Maskiningeniør: 40.758 DKK
  • Softwareingeniør: 43.691 DKK

For faggruppen generelt, ligger gennemsnitslønnen på 38.885 kr. Tallene er hentet fra Jobindex.dk

Pengebehovet påvirker dine godkendelseschancer

Det er ikke kun din indkomst og alder, der har en indflydelse på dine godkendelseschancer. Det samme gør dit pengebehov, for der er markant forskel på at låne 40000 eller 60000 kr. Dels for dit udvalg af udbydere og dels for om du bliver godkendt.

Rationalet bag er, at jo mere du låner, desto større krav stilles der til din privatøkonomi. Det giver lidt sig selv, da din økonomi bliver påvirket i højere grad. Det er derfor at du aldrig bør låne mere end du behøver. Det bliver både markant dyrere for dig og dit udgangspunkt som forbruger bliver forværret.

Ønsker du at se dine muligheder, alt efter dit pengebehov, kan du med fordel tjekke vores kategori om “Lånebeløb”. Her kan du fx. se at der er flere udbydere som tilbyder dig forbrugslån på 40000, mens færre firmaer kan hjælpe dig med forbrugslån på 60000. Ene og alene fordi udbyderne har forskellige beløbsgrænser, men hvor flere topper ved 50.000 kr.